Realizácia

V tejto časti by som Vám rád priblížil, za pomoci fotografií z rôznych realizácií záhrad a mojich krátkych komentárov, ako sa postupuje od prvého dňa realizácie po ten posledný. 
Prvé stretnutie a projektovú dokumentáciu už máme odsúhlasenú, takže hurá do záhrady!
chemické odburinenie,rekultivácia pôdy
 
Po predchádzajúcom chemickom odburinení pozemku začneme zvyčajne jeho rekultiváciou. Terén zbavíme uschnutých trsov tráv a kameňov. Vytvoríme si kyprú vrstvu, s ktorou následne pracujeme a upravujeme podľa potrieb, tzv. modelácia terénu.
 
 
 
vytýčenie záhonov,záhon,
 
Prejdeme na vytýčenie záhonov. Postačuje špagát a nejaké kolíčky. Pri oblukových záhonoch využijeme vápno alebo sprej. Podkladom pre nás je v tomto kroku Vytyčovací výkres, ktorý obsahuje okótované záhony, stavby, chodníky - jednoducho novonavrhnuté prvky v záhrade.
 
 
závlaha,šachta,elektroventil,
 
Ak sa rozhodnete pre automatickú závlahu, čo určite oceníte najmä v horúcich letných mesiacoch, Vaša závlahová šachta môže vyzerať aj takto. Naprojektovanie závlahy je samostatný projekt a vyžaduje si dôsledné posúdenie tlakových pomerov.
 
 
 
okrajovka,dlažba,trávnik,obruba
 
Pre pohodlné kosenie je vhodné vyhotoviť obrubu trávnika. Existujú rôzne spôsoby, ako ich vytvoriť. Veľmi efektívne sú zámkové dlažby, nakoľko je široká ponuka farieb, tvarov aj hrúbky, je možné ich zladiť s už existujúcimi chodníkmi alebo fasádou domu. Taktiež plastová Eko-brim lišta sa stáva obľúbenou voľbou.
 
 
záhon,výsadba,trvalky,textil
 
Na základe Osadzovacieho výkresu prejdeme na vysádzanie rastlín. Začíname vzrastlými stromami, ďalej kríkmi a trvalkami. Podľa toho, aký materiál sa zvolí na zamulčovanie záhonov, natiahneme pod neho podľa potreby netkanú textíliu (v tomto prípade sme použili okrasný štrk). 
 
 
koberec,trávnik,sieť,krtko,pokládka trávnika,
 
Všetky rastliny sú už vysadené, závlaha je odskúšaná, záhony sú zamulčované a terén je prichystaný pre pokládku trávnika. Pod trávnikom je jemné pletivo, ktoré chráni trávnik pred krtmi. Výhodou kobercového trávnika je jeho plná funkčnosť už po dvoch týždňoch od jeho položenia.
 
 
Výsledok na seba nenechá dlho čakať...
výsledok,záhrada,trávnik,záhony,