Návrh

K návrhu pristupujem po našom stretnutí, kde si odkonzultujeme Vaše požiadavky, ktoré následne zakomponujem do výsledného projektu. Proces samotného návrhu je tretinou z celkového úspechu. Úspech v našom prípade znamená dokonalú záhradú. 
 
Druhú tretinu tvorí samotná realizácia projektu. Z pracovného a časového hľadiska je najnáročnejšou časťou. Podľa objemu prác trvá rádovo od jednoduchších po náročnejšie projekty 1 - 3 týždne.  
 
Tú poslednú tretinu by som opísal takto: ak chceme zo stromu jesť jeho plody, nestačí ho iba vysadiť.
 
A takto vyzerá prvá časť projektu - Pôdorysné riešenie (stručne zakreslený návrh). Po Vašom schválení postupujem ďalej na vypracovanie zvyšnej projektovej dokumentácie.

pôdorysné riešenie,projekt

Vizualizácia návrhu - pre lepšiu predstavu!